PODCAST

ตาล้าที่แย่…ให้หมอแก้ดีไหม

ช้อปปิ้งออนไลน์ ดูซี่รี่ย์น้ำตาไหล chat ทั้งวันไม่ห่างหน้าจอ ผลจากการใช้สายตามากเกินไป เสี่ยงให้เกิดตาล้ามากแค่ไหนรู้หรือเปล่า ? พบกับ “คุณหมอวรรณ” พญ.เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระจกตา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

ต้อเนื้อต้องหลบ รักษาครบจบที่ศูนย์ตา

ต้อเนื้อ เป็นเนื้อเยื่อบุตาที่เกิดความเสื่อม เกิดได้จากแสงแดด ฝุ่น สิ่งสกปรก หากมี อาการระคายเคือง คันตา ตาแดง อาการเหล่านี้คือสิ่งบ่งบอกรึเปล่า ติดตามรับฟังเพิ่มเติมกันได้กับ “คุณหมอวรรณ” พญ.เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระจกตา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

การดูแลสุขภาพตาตามช่วงวัย

“ดวงตา” เปรียบเหมือนหน้าต่างของร่างกาย ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก การดูแลให้อยู่คู่กับเรานั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่เราควรรู้และเข้าใจ ติดตามรับฟังเพิ่มเติมกันได้กับ “คุณหมอวรรณ” พญ.เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระจกตา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

อะหรือ…เราจะเป็นตาแห้ง

สมัยก่อนคนที่จะเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่จะพบได้ตามผู้สูงวัย แต่ในปัจจุบันกลับพบว่าคนวัยอื่น ๆ ก็เริ่มเป็นกันมากขึ้น เพราะผู้คนส่วนมากไม่รู้ว่าตนเองนั้นเป็นโรคตาแห้งอยู่นั่นเอง ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดอาการตาแห้ง คือการใช้งานสมาร์ทโฟนนั่นเอง ก็จะทำให้มีผลกับการใช้สายตาเป็นอย่างมาก ติดตามรับฟังเพิ่มเติมกันได้กับ “คุณหมอวรรณ” พญ.เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์ จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคกระจกตา โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

การจัดการอาการตาแห้งตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูง