Blog

Articles

รู้ทัน…ป้องกัน โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบ (pneumonitis) หรือที่เรียกว่า “ปอดบวม” เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดได้จากเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส, และเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อปอด พบได้บ่อยในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ ระดับความรุนแรงและการมีภาวะแทรกซ้อน…<<อ่านต่อเพิ่มเติม>>

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

เป็นโรคที่พบได้บ่อย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก กลุ่มของโรคปอดอักเสบเรื้อรัง เกิดจากการที่ หลอดลม เนื้อปอด และหลอดเลือดปอดได้รับความเสียหาย โดยได้รับสารหรือก๊าซที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้หลอดลมจะค่อย ๆ ตีบแคบลงหรือถูกอุดกั้นไม่สามารถฟื้นคืนสู่สภาพปกติได้…
<<อ่านต่อเพิ่มเติม>>