ธีระนันท์ ลิ่มทอง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคปอด

นพ.ธีระนันท์ ลิ่มทอง

PROFILE

ความเชี่ยวชาญ
อายุรศาสตร์

ความชำนาญเฉพาะทาง
อายุรศาสตร์โรคปอด

ภาษาพูด
ไทย / English

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544-2550
  • ว.ว. อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550-2554
  • ว.ว. อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจและภาวะวิกฤตระบบทางเดินหายใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554-2556

ARTICLES

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

เป็นโรคที่พบได้บ่อย และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ของประชากรทั่วโลก กลุ่มของโรคปอดอักเสบเรื้อรัง เกิดจากการที่ หลอดลม เนื้อปอด และหลอดเลือดปอดได้รับความเสียหาย โดยได้รับสารหรือก๊าซที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเป็นระยะเวลานาน…

รู้ทัน…ป้องกัน โรคปอดอักเสบ

โรคปอดอักเสบ (pneumonitis) หรือที่เรียกว่า “ปอดบวม” เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดได้จากเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส, และเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อปอด พบได้บ่อยในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะภูมิต้านทานต่ำ…

DOCTOR ON AIR

MED TALKS

APPOINTMENT